Danh Mục

Quy trình sản xuất Panko

1) Sàng lọc nguyên liệu
 
2) Trộn
 
3) Lên men
 
4) Tạo hình
 
 
5) Nướng
 
6) Dehydrate
 

7) Cắt
 
 
8) Đùn tạo kết cấu
 
9) Cycloner
 
 
10) Kiểm tra
 
11) Đóng gói